Walka o dzieci do końca

Konsekwentnie do samego końca, jak kolarz na najcięższym górskim etapie, atak, walka, walka, być może o zwycięstwo. Ostatnie posiedzenie sejmowej Komisji Kultury w sprawie ustawy o radiofonii. Kolejna walka o to, by programy dla dzieci (dłuższe filmy) nie były przerywane reklamami. Umysł dziecka jest bezbronny wobec przekazów reklamowych, te są niezwykle szkodliwe dla rozwoju psychiki dziecka. Ponownie apelowałem o przyjęcie poprawki do ustawy zakazującej takich reklam. O dziwo, wreszcie zyskałem poparcie posłów PiS.

Inne wpisy