Interpelacja 3240 i odpowiedź na nią, a raczej jej brak…

0
1387
zimoch_interpelacja

W następstwie wielu rozmów i sygnałów m.in. z łódzkiego środowiska medycznego, 20 marca 2020 złożyłem zwięzłą interpelację poselską do Ministra Zdrowia. Wczoraj otrzymałem na nią odpowiedź. Rozumiem, że trudny okres, kierownictwo ministerstwa ma wiele spraw do rozwiązania, ale odpowiedź nie zaspakaja jednak tego o co w imieniu nie tylko łódzkiej służby zdrowia pytałem ministra. Oceńcie sami.
Złożę kolejną interpelację, poproszę o odpowiedzi na zadane wcześniej pytania, ale zadam też nowe.