Sejmowe remanenty.

Sejmowe remanenty. Pracowity tydzień w Sejmie. Posiedzenia komisji, trzydniowe obrady plenarne, wiele godzin dyskusji o bliskich memu sercu mediach publicznych, które niestety nie wypełniają swojej misji.

Nie możemy zaakceptować sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2020 rok, bo organ ten niezgodnie z ustawą dba bardziej o interesy polityków, a nie odbiorców. A popierając przerywanie transmisji sportowych i programów dla dzieci reklamami, dba tylko o interes nadawców. Informacja Rady Mediów Narodowych to tylko zbiór dokumentów, zdecydowanie więcej można dowiedzieć się z odrębnej opinii jednego z członków tego gremium.

Tylko 3 minuty na wystąpienie w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050, w tak ważnym temacie, to zdecydowanie za mało, dlatego wykorzystałem jeszcze 60 sekund w serii pytań. Nie miałem wątpliwości, że w ważnej sprawie.

Sprawozdanie Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) za 2020 rok też nie do przyjęcia, bo brakuje w nim choćby wzmianki o solidarności wobec szykanowanych sędziów.

Inne wpisy