Z pamiętnika młodego posła ? cz. 9

0
1976
Tomasz Zimoch
Tomasz Zimoch

Budżetu czar…

Jeśli ktoś z Was ma kłopoty z ustaleniem planu budżetu domowego, to znam osobę która zaradzi, podpowie, zaplanuje. To Zosia Czernow. Wspaniała parlamentarzystka, która finanse ma w małym paluszku. Gdyby premier Morawiecki skorzystał z pomocy Zosi (w klubie KO mówimy sobie po imieniu) to budżet byłby właściwy, a nie propagandowo nazywany – zrównoważonym. W sejmowych sprawach finansowych Zosia Czernow jest arcymistrzynią. Gdyby to ode mnie zależało przyznałbym Jej „ Sejmowego Oscara”. By zgłosić poprawki do budżetu najpierw trzeba mocno pogłówkować – komu zabrać, by dać innemu, z czego uszczknąć, by zasilić coś innego.
Zosia pracowała ostatnio wyjątkowo intensywnie. To dzięki Niej Koalicja Obywatelska zgłosiła 14 bardzo ważnych poprawek do ustawy budżetowej na 2020 rok:
* 2,5 mld zł na walkę z rakiem – zgłoszono 2 poprawki: 1,5 mld zł na świadczenia specjalistyczne na leczenie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo – naczyniowego i 1 mld zł z przeznaczeniem na programy profilaktyki zdrowotnej, w szczególności na profilaktykę chorób nowotworowych, układu sercowo- naczyniowego i cukrzycy.
* podwyżka płac dla nauczycieli o 15% od 1 stycznia 2020 roku poprzez zwiększenie o 5 mld zł części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
* 5 mld zł na walkę ze smogiem. To pozwoliłoby wymienić 600 tysięcy kopciuchów
* 80 mln zł na program in vitro. Dzięki temu mogłoby urodzić się 5 tys. dzieci.
* 200 mln zł na walkę z ASF
* 100 mln zł na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży.
* 20 mln zł na program profilaktyki i leczenia demencji starczej, w tym choroby Alzheimera.
* 3 mln zł na działalność statutową Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
* zwiększenie wydatków Kancelarii Senatu o kwotę 110,5 mln zł na zadania w zakresie współpracy z Polonią.
* 14 mln zł na zadania Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym 11 mln zł na realizację zadań ustawowych oraz 3,1 mln zł na wydatki majątkowe, w tym rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Długiej.
* 1 mld zł na poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez wyposażenie przejść w instalacje oświetlenia i inne elementy techniczne zwiększające bezpieczeństwo.
* 19 mln zł na dodatki do emerytur członkom Ochotniczych Straży Pożarnych po dziesięciu latach społecznej służby.
* 40 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Rządzący te poprawki odrzucili. W glosowaniu przepadły i inne, a także wiele wniosków mniejszości. Rację mają ci, co twierdzili, że nie ma pieniędzy na spełnianie obietnic. Brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia, na edukację, na inwestycje publiczne, na godne płace dla lekarzy rezydentów, nauczycieli, urzędników, ale premier był w Sejmie zachwycony. Słucha tylko siebie i swoich. W czasie ostatnich posiedzeń nawet nie słuchał zadających mu pytania posłów. To wyjątkowo lekceważące.
Budżet uchwalony po długim głosowaniu, a tam, właściwie to głosowanie to kilkugodzinne przyciskanie guzików. „Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję” kilkaset razy powtarzała Marszałek Witek. Jej tempa nie wytrzymywał, liczący głosy sejmowy serwer. „ On jest wolniejszy ode mnie” – skomentowała pani Marszałek. Ach te kobiety!
O czym dumnie donosi Wasz poseł ?