Biuro Poselskie

Biuro poselskie

13 października 2019 roku, dzięki ogromnemu zaufaniu 47648 wyborców, zostałem posłem na sejm IX kadencji.

Tomasz Zimoch