Mój dekalog politycznej fair play
1. Poseł szanuje wszystkich wyborców, nie tylko swoich, ale w równym
stopniu wyborców innych opcji.
2. W sprawach ważnych dla całego społeczeństwa posłowie znajdują
wspólne rozwiązania.
3. W Sejmie skupiamy się na problemach, które dręczą obywateli,
a nie na walkach partyjnych, które niczego z tych problemów nie
rozwiązują, lecz tylko nasilają konflikty.
4. Wszyscy posłowie są równi. Nie ma miejsca na działanie
„bez żadnego trybu”.
5. Spory między posłami są zrozumiałe, nawet konieczne, ale powinny
być wyłącznie merytoryczne, na argumenty.
6. W Sejmie, tak jak w sporcie, nie można tolerować ciosów poniżej
pasa, poniżania przeciwnika, obelg, insynuacji i kłamstw.
7. W Sejmie bezwzględnie musi obowiązywać szacunek dla każdego,
także z przeciwnej opcji.
8. W Sejmie nie ma miejsca na pychę, butę, zwłaszcza ze strony tych,
którzy mają większość, w stosunku do mniejszości.
9. Regulamin Sejmu musi zapewnić wszystkim posłom równe prawo
do wypowiedzi, to fundament demokracji parlamentarnej.
10. Honor, przyzwoitość, służba ludziom – oto podstawowe cechy
każdego posła.
Zjednoczmy Polskę! Wyborcy nam nie wybaczą, jeśli nie spróbujemy.
Tomasz Zimoch Dekalog