Minister Szumowski mówi, ja sprawdzam…

0
1076
zimoch_pytanie

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Łukasz Szumowski zmartwił się, że 600.000 maseczek przysłanych przez Komisję Europejską nie spełnia żadnych norm. Nawiązał do tego, odpowiadając na pytanie odnośnie zakupionych przez Ministerstwo Zdrowia od instruktora narciarskiego, w nietypowych okolicznościach, maseczek ochronnych. Gdy minister Szumowski zmagał się jeszcze z kolejnymi pytaniami, skontaktowałem się już z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie. Zapytałem, jak faktycznie przedstawia się sprawa przysłanych do Polski maseczek. Otrzymałem zapewnienie, że to pytanie szybko zostanie przesłane do Brukseli. W chwili gdy minister na kolejnej konferencji ponownie mówił o „złych” maseczkach z Unii, otrzymałem z Brukseli oświadczenie KE. Po jego lekturze, zastanawiam się dlaczego minister Szumowski tak nieprecyzyjnie się wypowiada, dlaczego dwukrotnie krytycznie zabrał dzisiaj głos na temat unijnych maseczek? Dlaczego wspominał o tym, kiedy padały pytania o zakup maseczek, które zaoferował Ministerstwu Zdrowia znajomy instruktor narciarski? Czy minister nie wiedział, że „sprawa złych unijnych maseczek” wygląda jednak inaczej? Dlaczego minister Szumowski nie poinformował, że MZ otrzymało od KE informacje na temat certyfikatu zamawianych maseczek, dlaczego nie zwrócił uwagi, że są one w typie FFPII? Celowo zataił również, że otrzymał od KE pełną dokumentację zamawianych maseczek? Dlaczego minister Szumowski nie powiedział, że Polska wyraziła chęć zakupu kolejnej partii (1,7 mln) tych samych maseczek? Dlaczego, dlaczego, dlaczego… Panie Ministrze… polecam lekturę.

Szanowny Panie Pośle,
Poniżej przesyłam stanowisko Komisji Europejskiej na dziś na godzinę 12h30 w związku z wypowiedziami Pana Ministra.
·       The Commission has informed all countries of the masks purchased, e.g. KN95 GB2626-2006, which are FFPII similar.
·       The Commission has shared all documentation currently available on the specificities and documentation of the masks.
·       The Commission has requested more information to PL on tests they have carried out
Despite these mentioned concerns and despite the communication below from the Polish Minister, Poland has expressed a massive interest (another 1.7 million masks out 1.5 million available)  in the second instalment of these same masks.
The Commission, via the Company from which the Commission purchased, is awaiting conformity tests to be carried out by an institute in the EU to check the quality of the product and standards in line with KN95 GB2626-2006.

European Commission
Representation in Poland
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw

Czyli tłumacząc komunikat KE okazuje się, że:

•       Komisja przekazała informację wszystkim krajom nt. zakupionych masek, np. KN95 GB2626-2006, które są podobne do typu FFPII.
•       Komisja udostępniła całą aktualnie dostępną dokumentację dotyczącą specyfiki [produktu] i dokumentację maseczek.
•       Komisja poprosiła Polskę o bardziej szczegółowe informacje nt. przeprowadzonych testów.
Pomimo tych obaw i pomimo wypowiedzi polskiego ministra, Polska wyraziła ogromne zainteresowanie (kolejne 1.7 miliona maseczek spośród 1.5 miliona dostępnych) kolejną transzą tych samych maseczek.
Komisja, za pośrednictwem firmy, od której maseczki zostały zakupione, oczekuje testów zgodności przeprowadzonych przez instytut UE w celu sprawdzenia jakości produktu i standardów zgodnych z KN95 GB2626-2006.

Panie Ministrze, wydaje się, że lekarz kardiolog musi wykazywać się szczególna precyzją, nawet jak chwilowo jest politykiem, a nawet ministrem.