Czapki z głów

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przedstawił sejmowi sprawozdanie z działalności w 2020 roku. Informacja zawiera aż 671 stron. To pasjonująca lektura. Raport o stanie państwa. Ucztą było wysłuchanie Adama Bodnara podczas obrad sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Żadne słowa nie oddadzą podziwu dla takiej działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne wpisy